Den er godkendt

VESTHIMMERLAND: Midt i højsæsonen for generalforsamlinger havde mange alligevel fundet vej til Kirkesalen på Vitskøl Kloster til Vandaksens Årsmøde, som fandt sted sidste tirsdag.

Programmet var, traditionen tro, sammensat af foreningens generalforsamling, en kaffepause med oste- og rullepølsemadder, efterfulgt af et oplæg for de fremmødte medlemmer og interesserede.

I år formede oplægget sig som en samtale mellem Naturvejleder Karin Winther og Tobias Bonnevie-Dufour ud fra spørgsmålet om ’Hvordan man finder på at vandre 650 km ad Hærvejen fra Hirtshals til grænsen’. 

Endnu et godt år for vandaksen
I sin beretning udtrykte formanden, Jørgen Ørnskov, sin glæde og stolthed over endnu et godt år for Vandaksen.

-2023 blev et år hvor vi, efter at have fået åbnet for muligheden for kajaksejlads på åerne, nu er ved at være på plads med de vigtige isætnings- og optagningspladser som skal gøre adgangen lettere – og samtidig værne om naturen.

En unik pakke der nu skal sælges
Og så er vi lykkedes med at få den første af flere Primi-Deluxe Naturpakker, afprøvet og sat i søen. Og med stor succes. De første gæster gav os en kort og præcis tilbagemelding; Primi-Deluxe er en fantastisk tur.

Men det blev også et år med en hel del uventet modstand.

En ting er at udvikle og afprøve Primi-Deluxe konceptet, det er vi lykkedes med. Vi har nu en unik naturpakke, hvor gæsterne kommer rundt og ser og oplever store dele af Vesthimmerland, men hvis ikke Primi-Deluxe skal forblive endnu en af de mange hemmeligheder vi har i kommunen, skal det markedsføres og sælges.

Og det viste sig, til vores store overraskelse, at det er der ingen i Vesthimmerland der kan hjælpe os med, så vi har selv måttet ud og afsøge markedet og finde samarbejdspartnere som kan løfte opgaven. Men nu lysner det. Vi har fundet en vej som skal afprøves. 

Glædeligt at der tænkes natur og friluftsliv ind i udviklingsplaner
Jørgen Ørnskov fortsatte beretningen med at fremhæve de mange natur- og friluftsaktiviteter og tiltag som findes overalt i Vesthimmerland.

Det er glædeligt at så mange tænker natur, friluftsliv, stier m.m. ind i lokale udviklingsplaner.

Men desværre fremstår mange af de fantastiske planer, tiltag og aktiviteter som enkeltstående aktiviteter. Og det er ikke smart, for det efterlader alle andre uvidende om hvad de har gang i, hvor det er de vil hen og værst af alt; vi har ingen mulighed for at hjælpe, støtte eller bakke op om tiltagene.

Strategi for natur og friluftsliv skal udarbejdes
Så som vi også gjorde opmærksom på ved sidste årsmøde; når så mange byder ind, understreger det vigtigheden af at vi får udarbejdet en overordnet strategi for natur- og friluftslivet, en strategi som udstikker retningen og den gameplan vi kan arbejde efter, ikke mindst fordi vi kan se at de områder der har udarbejdet sådan en fælles, kendt gameplan, også er der hvor de økonomiske ressourcer kanaliseres hen.

Så en kraftig opfordring til politikerne i Vesthimmerlands Kommune: Lad os sætte os sammen og få udarbejdet en strategi for natur- og friluftslivet i Vesthimmerland.

Det vil vi gerne bidrage til.

Jørgen Ørnskov takkede de frivillige i bestyrelsen og arbejdsgruppen for det store arbejde de udfører og for at være så generøse med deres frie tid, og rettede en særlig tak for et forbilledligt samarbejde med Naturekspeditionen og Naturvejleder Karin Winther.

Nye i bestyrelsen
Efter formandens beretning blev foreningens regnskab og budget fremlagt til godkendelse og orientering af foreningens kasserer Per Larsen, hvorefter der var valg til bestyrelsen. Ud trådte Carsten Grove, Niels Veggerby og Lars Marquart, og i stedet valgte forsamlingen Thomas Just, Edel Michelsen og Camilla Møller Jensen, så bestyrelsen nu består af: Jørgen Ørnskov, Dennis Gislum, Per Larsen, Edel Michelsen og Thomas Just alle valgt på generalforsamlingen, og Karin Winther udpeget af Vesthimmerlands Kommune. Forsamlingen valgte endvidere Susan Hangstrup og Camilla Møller Jensen som suppleanter.

650 km på Hærvejen
Samtalen mellem Tobias Bonnevie og Karin Winther viste sig at være en god og meget inspirerende måde at få formidlet budskabet på.

Snakken tog forsamlingen med på den 850 km lange vandretur ’den blev lidt længere end de planlagte 650 km, for som Tobias sagde, ’jeg kunne jo ligeså gå hjem til Fyn igen’, omkring overvejelserne, forberedelserne, oplevelserne og tankerne undervejs, omgivelsernes reaktioner på ideen, og så fik vi svaret på hvordan man som 17 årig får sådan en ide.

Ingen tvivl om at Tobias var en inspirerende oplevelse for tilhørerne.

Handicapbænk godkendt
Aftenens program fortsatte med præsentationen af Vandaksens handicap-venlige bænk, hvor den bedste anmeldelse uden tvivl var en af deltagerne, selv kørestolsbruger, som konstaterede; den er godkendt.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: