Danseteaterforestilling på Vester Hornum skole

VESTER HORNUM: I ugen op til vinterferien var der "Tværsuge" på Vester Hornum skole, med dans på programmet.

Danseforestillingen bragte danserne til verdens 7 kontinenter. Her må det være Asien, eller nærmere bestemt Kina. Udklædning og kostumer havde eleverne selv stået for.

Skolen havde hyret den professionelle dansekoreograf Petra Skovholm, som hele ugen arbejdede med skolens elever.

Der blev arbejdet hårdt i grupper på tværs af alder og klassetrin. De fleste af grupperne blev sammensat af børn fra samtlige klassetrin fra 0.– 8. klasse. Det betød at børnene lærte at samarbejde med andre, selvom der var en stor aldersforskel imellem de enkelte. Det var noget der gav sammenhold og samvær, som jo gør, at mobning bliver en umulighed, idet man jo ikke mobber dem, man har haft det sjovt med.

Denne type arrangementer er kendetegnende for Vester Hornum skole, som er fantastiske til at lave tværsuger og samspil på tværs af klassetrinene. Elever som oplever, at deres skolegang er præget af samspil, samarbejde og nærvær lærer bedre, fungerer bedre og bliver i den sidste ende til bedre mennesker. Det giver eleverne en styrke, de kan tage med sig ud i samfundet, når en gang de slipper skolen.

Som afslutning på Tværsugen blev der idag inviteret til danseopvisning i Vester Hornum Hallen. Her skulle alle elever og lærer så vise, hvad de havde arbejdet med i løbet af ugen. Forældre, bedsteforældre, børnehaven og dagplejen var inviteret og mødte op i stort antal for at opleve forestillingen.

Der blev taget udgangspunkt i moder jord og de fire elementer som er vand, ild, jord og luft. Eleverne var delt op og klædt ud efter hvilket af de fire elementer, de repræsenterede. Moder jord blev behandlet dårligt, hvilket betød og hun og de 4 elementer kom ud af balance – og så måtte der gøres noget!. De enkelte elever og lærere var ligeledes en del af verdens 7 kontinenter som blev opsøgt af de fire elementers ambassadører. De enkelte kontinenter havde hver deres dans som repræsenterede det, som var kendetegnet for netop deres kontinent.

For hver kontinent fik de fire elementer en kæde som de gemte, og som blev givet videre til moder jord, som langsomt fik det bedre indtil hun til sidst var hel igen. Nu kunne naturens elementer og jordens befolkning igen eksistere i harmoni og gensidig respekt overfor hinanden.

Forestillingens tema var meget symbolsk i relation til trivsel og eliminering af mobning, hvilket gav eleverne stof til eftertanke.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: