test

D bliver til P

Af: Karin Sandø, Privat Pasningsordning Hornum, Vandværksvej 9 b, Hornum

Privat Dagpleje eksisterer ikke længere fra 1. januar 2019! 

Pr. 1. januar 2019 skifter alle Private Dagplejere navn til Privat Pasningsordning. Dette sker med baggrund i den nye Dagtilbudslov, hvor man ønsker at tydeliggøre forskellen mellem kommunal og privat pasning. 

Ifølge den nye lov skal hver privat dagplejer bruge betegnelsen ”Privat Pasningsordning” om sin forretning og ordet “dagpleje” må ikke forekomme offentligt nogen steder. Hvis loven ikke efterleves, kan dette i yderste konsekvens få den betydning, at den private dagplejer mister sin godkendelse til at passe børn. 

Tjekker man Wikipedia står der, at en dagplejer en person, der passer børn i eget hjem. 

Mange underlige påhit fra politikernes og kommunernes sider har jeg oplevet gennem min 12 år lange karriere som privat dagplejer og 8 år som formand for vores forening PPVest, men denne lov er overhovedet ikke gennemtænkt.

Det gælder for alle vore reklamer på biler, barnevogne, visitkort, hjemmesider o.s.v. men også kommunen, Skat, banker m.fl. har brugt ressourcer på at ændre vejledninger, skemaer og vores navne. Alt sammen for at forældre kan kende forskel på de forskellige paragraffer, vi er godkendt under. Det er jo nærmest komisk, hvis ikke det var så sørgeligt. 

Gennem landssamarbejdet har man opnået at få ændret et punkt i loven. Punktet gik på, at de private dagplejere som titel kun må hedde privat børnepasser. Dette fik Landsforeningen, som også er hørringspart hos Ministeriet, ændret til at selve titlen er frit valg, så længe ordet “dagpleje” ikke indgår. I Vesthimmerland har mange valgt betegnelsen Selvstændig Børnepasser som jobtitel. 

Jeg har opfordret mine medlemmer til at se positivt på alle ændringer i Dagtilbudsloven, som vedrører os, men derfor kan vi jo godt grine højt ad det. Det er mange spildte penge, store udfordringer med at få gennemført navneændringerne og mange personlige gaver fra børn og forældre igennem tiden, der i spil og ærligt talt, så ved vi selvstændige børnepassere noget politikerne ikke ved, nemlig at forældre sagtens kan tænke selv og forældrene vælger ikke os ud fra paragraffer, men ud fra den høje kvalitet, vi tilbyder.  

Ligeledes skifter foreningen for de selvstændige børnepassere navn til Private Pasningsordninger Vesthimmerland – PPVest.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: