Cykelstier- og ruter

Af: Niels Krebs Hansen, Farsø og Svend Jørgensen, Aars. Konservativ Folkeparti Vesthimmerland

Det er godt at i de senere år er afsat midler til cykelstier i en pulje. Teknik og Miljø prioriterer hvilke arbejder der nyder fremme, ud fra et system, der er politisk vedtaget. F. eks trafiktællinger, uheldsstatistik, en del af et andet cykelsti- eller cykelrutenet, børn i området o.s.v.

Her i 2021 udføres der to projekter, et fra Farsø, langs Hornumvej, til rundkørslen ved Hornumbro Mølle. Strækningen er stærkt trafikeret og sikrer en sikker skolevej, både til V. Hornum og til Farsø skoler.

Den anden cykelsti er i Trend. Den nye strækning går fra Gl. Amtsvej til Gl. Møllevej. Den ny cykelsti er samtidig en del af bl.a. cykelrute nr. 12 (Limfjordsruten) som hermed bliver opgraderet og sikker for – ja, for alle der færdes der. Så langt så godt.

Gl. Møllevej er en grusvej langt det meste af vejen, men i Ertebølle by er der asfalt indtil man kommer forbi Stenaldercentret, derefter grusvej/markvej igen indtil Risgårde. På strækningen med grus og markvej trænger vejen i høj grad til vedligeholdelse, så det er muligt at cykle/gå her i alt slags vejr. Vi mener det er vigtigt, da vi gerne ser, og oplever, at flere turister og lokale benytter vores cykelstier og ruter her.

Generelt skal der ved nye anlæg følge et driftsbudget med til projekterne. Vi vil forsat arbejde for en cykelstipulje til det kommende budget til sikring af de bløde trafikanter.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: