test

Centerbyggeriet tager fart efter sommerferien

FARSØ: Der har nu i et stykke tid være synlige tegn på udvidelsen af Farsø Rådhuscenter, men efter sommerferien vil byggeriet tage fart.

Her gøres den midlertidige rampe og indgang til centret klar. Denne skal løsning skal bruges ca. 3 måneder frem, medens byggeriet står på.

Centergruppen I/S, Farsø har været i gang i et stykke tid bag SuperBrugsen, arealet er gjort klar til at lave fundament og gangarealet til centerindgangen er støbt.   

Efter sommerferien, sandsynligvis allerede fra den 1. august, vil også p-pladsen foran Rema 1000 blive inddraget i centerbyggeriet.

Det er Escot Ejendomme der skal stå for denne del af centerbyggeriet. Indkørslen fra Th. Eriksens Vej bliver lukket, og kundevognene vil ved samme lejlighed blive flyttet til den nye p-plads

Indgang gennem containere
Adgangen til centret vil herefter foregå fra den nye p-plads. Adgangsvejen vil gå via en specialbygget rampe og så videre igennem 2 store 40 fods containere.

Der vil blive lagt vægt på at gøre centerindgangen færdig før de nye butiksarealer, men man skal nok regne med at containerne vil være opstillet i ca. 3 måneder. Entreprenørerne vil bestræbe sig på at byggeriet blive til mindst mulig gene for kunder og butikker.

De 3 øvrige indgange vil ikke blive berørt af centerombygningen.

Markant indgangsparti
Det er Centergruppen I/S, Farsø, der står for opførelsen af butiksarealet foran SuperBrugsen. Ligeledes etablere de også centergangen og det nye store indgangsparti, som skal omfavne den ca. 2000 m2 store centerudvidelse.

Hvilke forretninger der evt. skal flytte, udvide eller om hvilke nye butikker der evt. kommer, kan bygherrerne endnu ikke melde ud med. Der er utrolig mange detaljer og aftaler der skal passe sammen, så man arbejder for øjeblikket med at få puslespillet til at gå op.

Hele byggeriet vil stå klar i begyndelsen af de nye år. Men undervejs vil mange delelementer blive færdiggjort. Byggeriet vanskeliggøres ved, at centret i byggeperioden skal fungere så tæt på normalt som muligt, af hensyn til kunder og butikker.

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: