Notice: Undefined variable: email_url in /var/www/farsoeavis.dk/public_html/wp-content/plugins/guest-author-name-premium/modules/guest-author-name-authorbox.php on line 253

Byrådet ligger under for kapitalen og landbruget

Svend Erik Olesen, Farsø

Af: Svend Erik Olesen, Tranevej 19, Farsø

Grøn energi er alt for vigtigt til at fungere på markedsvilkår. Overordnet planlægning med ægte borgerinddragelse er nødvendigt. Det må ikke være kapitalen eller landbruget, der bestemmer, hvor der skal placeres solcelle- eller vindmølleparker. Med den ene hånd fucker de med vores grundvand, mens de med den anden hånd planter vindmøller, hvor politikernes godkendelse blot er en formalitet.

Kapitalen og landbruget prøver på denne måde at fremstå som de, der vil frelse verden. Vi andre er ikke klimaforkæmpere, lyder det, hvis vi tillader os at give modstand til deres planer. Og de forventer, at vi står som måbende idioter og skammer os, mens de hånende jagter kapital. Men, nu må dette cirkus stoppe!.

Man burde have lokale energiforeninger som medejere af møller, solcelleanlæg mm. Ægte borgerinddragelse hvor fx 75% af beboerne i et område skal acceptere projekterne. Og så burde der være større afstand fra bebyggelse til projekterne. De kæmpestore vindmøller må placeres på øer i havet.

I forhold til befolkningens modstand er nogle kommuner overraskende aktive for at placere kæmpevindmøller eller kæmpesolcelleanlæg netop i deres kommune. Næsten alle store anlæg er placeret i ganske få kommuner, bl.a. i Vesthimmerland. Vores borgmester har endda udtalt, at kommunen som sådan ikke får noget ud af placere disse anlæg. Så årsagen til vore mange anlæg skulle altså skyldes kommunens kamp for klimaet. Dog, hvis Vesthimmerlands Kommune var så interesseret i klima og miljø, burde man gøre mere for biodiversitet, rent drikkevand og bæredygtighed på alle områder. Men her presser hverken kapitalen eller landbruget selvfølgelig på. Tværtimod. Nej, den store interesse for projekterne skyldes udelukkende, at man ligger under for kapitalen og landbruget og fordi, deres magt reelt er større end byrådenes. Nogle politikere undskylder sig med, at vi lever i et liberalt samfund, hvor de der har midlerne bestemmer og, hvor det offentlige ikke skal blande sig. Men beslutningerne må ikke bero på kapitalens magt og kammerateri.  

Mange møller i Danmark bliver, når projektet står færdigt, opkøbt af udenlandske kapitalfonde. Fx tyske kapitalfonde, der ofte sætter møllerne i Danmark på stand by, så der ikke bliver produceret så meget strøm, at prisen på strøm falder. Selskaberne lader i stedet deres tyske møller køre, for i Tyskland får man straftold, hvis man stopper møllerne.

Kapitalen tager helt uden forbehold deres magt for givet. Opfører de vindmøller uden at have lovgrundlaget i orden, forventer de blot, at kommunerne laver nye lokalplaner, som gør møllerne lovlige (Thorup-Sletten). Og indtil da får møllerne lov at køre videre, selv om de altså er opført på ulovligt grundlag. Planloven og Miljøvurderingsloven sættes på den måde ud af kraft.

Sønderup Ådal, som er udpeget som natur 2000-område, er kommet i fare, da kapital og landbrug – af alle steder – vil opsætte solcelleanlæg her. Og det skal de da nok få lov til. De folk har jo altid gode forbindelser til beslutningstagerne. Ja, er måske selv blandt beslutningstagerne. Mølleplanerne i Malle er stadig i spil efter at være blevet afvist af byrådet for et par år siden. Men kapital og landbrug giver ikke så let op. Derfor ser det heller ikke godt ud for modstanderne af kæmpemøllerne ved Blære.

Til slut et citat fra Carl Scharnberg, der kan stå som fælles for de læserbreve, jeg har skrevet op til kommunalvalget: ”Når de valgte, vælger at vrage vælgernes mening, er det på tide vælgerne vælger at vrage de valgte!”

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: