Bygade renovering af Nørregade

FARSØ: I det godkendte budget for 2012 har Vesthimmerlands kommune afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.500.000 til Nørregade i Farsø.

Det er efterhånden 6 år siden at Bymidten i Farsø blev renoveret. En strækning på 125 meter, nord for lysreguleringen på Nørregade blev der ikke penge til, selvom den var særdeles trængende. Men nu har Vesthimmerlands kommune afsat 1,5 mio. til renovering af etapen i samme stil, som man finder det syd for lysreguleringen på Søndergade.

I 2005 – 2006 blev der, som bekendt, foretaget en større renovering af bymidten i Farsø. Heri indgik dog ikke en strækning på ca. 125 m. i Nørregade, der egentlig også er en del af bymidten.

I 2008 udførte Sparekassen Farsø i forbindelse med sin ombygning, nyt fortov og cykelsti udenfor deres facade til Nørregade. Det skete for egne midler, men i samarbejde med kommunen.

En beregning viser at den resterende del på Nørregade fra lysreguleringen og frem til Søvej kan renoveres for kr. 1.500.000.

Færdselsarealet skal udføres i samme stil som Søndergade, syd for bymidten. Det består af fortov i hvide fortovsfliser, granitkantsten, og ledelinier i granitchaussesten. Derudover skal der et nyt slidlag på kørebane og cykelsti.

Efter godkendelse af frigivelse af anlægsbevillingen i Byrådet, vil teknisk forvaltning udarbejde forslag til en aktivitets- og handlingsplan for projektet, som vil blive fremlagt i starten af marts.

Dermed vil arbejdet tidligst blive påbegyndt i forsommeren. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: