test

Borgmesterens nytårstale

VESTHIMMERLAND: I årets sidste nyhedsbrev vil jeg fortælle lidt om de begivenheder, både store og små, der har fundet sted i Vesthimmerlands Kommune i 2010. Derudover vil jeg fortælle lidt om de ting, der kommer til at ske i det kommende år og se frem til et nyt år med mange spændende udfordringer.

Året der gik…
Der har været mange udfordringer i 2010. Blandt andet har Vesthimmerlands kommune fået ny skolestruktur, startet nye spændende boligprojekter op og har vedtaget budgettet for 2011-2014.

Ny skolestruktur
På byrådsmødet d. 25. november 2010 blev den nye skolestruktur vedtaget. Det betyder, at vi lukker tre skoler i kommunen og samtidig flytter nogle af 7. klasserne fra enkelte skoler til andre. Simested, Haubro og Louns-Alstrup skole lukker med udgangen af skoleåret 2010/2011 og eleverne på de berørte skoler skal derfor skifte til andre skoler i lokalområdet. Vesthimmerlands kommune vil gøre overgangen så smertefri som muligt for elever og forældre, hvorfor der blandt andet ses på muligheden for at etablere dagtilbud i de lokalområder, hvor der evt. sker en skolenedlæggelse.

Når der komme ændringer, små eller store, så er det altid svært i begyndelsen. Vi vil i Vesthimmerlands kommune gå meget langt for vores borgere og sikre, at I trives i kommunen, men jeg vil også sige, at det er nødvendig at være forandringsparate, før at noget kan blive bedre.

Budget 2011-2014
Den 14. oktober 2010 godkendte et enig byråd budgettet for 2011-2014 og jeg ser tilbage på et budgetår, hvor det i store træk lykkedes at holde budgettet. I 2010 har der alene været behov for en mindre tillægsbevilling, der har medført et træk på kassen, som betyder, at der i 2011 er behov for yderligere budgettilpasninger, og at vi fortsat har behov for en stram styring af budgettet.

På trods af de vanskelige vilkår for kommunerne er det glædeligt, at det i 2011 budgettet har været muligt:

• at fastholde den kommunale skatteprocent og grundskyldspromille
• at kunne finde finansiering til et anlægsbudget på brutto 77,5 mio. kr.
• at kunne finde finansiering af nye driftstiltag, bl.a. genåbning af Hyggebo (3.0 mio. kr.), etablering af en kommunal fleksjobpulje (1,485 mio. kr.) m.m.
• at kunne nedbringe den langfristede gæld med 11 mio. kr.
• at kunne afsætte midler til byfornyelsesprojekter.

I budgetaftalen er der enighed om, at et eventuelt provenu af den nye skolestruktur skal forblive på Børne- og Skoleudvalgets område i 2011.

Vi fortsætter med forskønnelse af kommunen
Et af Vesthimmerlands Kommunes kerneområder, er at gøre kommunen attraktiv for nye borgere og virksomheder. I 2011 vil vi derfor fortsætte med at rive udtjente ejendomme ned og forhåbentlig få mulighed for at fortsætte forskønnelsen af kommunen med yderligere tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet nedrivningspulje for 2011. Hvis vi kan få tilskud igen i det nye år, betyder det, at vi kan rive flere af ejendommene ned og i samarbejde med borgerforeningerne i kommunen, planlægge, hvad arealerne kan benyttes til. Det er vigtigt for mig, at byerne er pæne og attraktive, så borgerne trives og har det godt.

Vi er dog i fuld gang med at planlægge nye byggerier, som skal gøre det endnu mere attraktivt at bo i Vesthimmerlands Kommune. Blandt andet igangsættes flere spændende boligprojekter forskellige steder i kommunen. Nye boligbyggerier påbegyndes i Løgstør, Aalestrup, Hornum, Havbro, Vegger, Aars og Østrup, til glæde for borgerne i kommunen. Samtidig er vi også i gang med andre planlægningsopgaver, der indebærer et større fokus på grøn og vedvarende energi.

Forvaltningschef går på pension
Vesthimmerlands Kommunes forvaltningschef for Kultur og Fritid Jørgen Gravesen, valgt at gå på pension med udgangen af 2010 og jeg vil i den forbindelse sige tak for et godt samarbejde. Et samarbejde, der har betydet rigtig meget for Vesthimmerlands Kommunes kultur- og fritidsområde, samarbejdspartnere og borgere. Jørgen Gravesen har siden 2007 været forvaltningschef og hans stilling vil ikke blive genbesat. Den daglige ledelse, af- den nu omdøbte Kultur, Plan og Fritids afdeling, som fremover bliver varetaget af vicekommunaldirektør Henrik Kruuse i samarbejde med afdelingschef Else Berntsen. Den nye afdeling vil fortsat have til huse i administrationsbygningen i Løgstør.

Til slut vil jeg ønske alle borgerne i Vesthimmerlands Kommune et godt nytår. Jeg ser frem til et nyt og spændende år i kommunen, hvor vi sammen kan gøre en forskel.

Knud Kristensen
Borgmester

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: