Bogcafeen bød velkommen i sine nye lokaler

HVALPSUND: 70 personer var mandag eftermiddag mødt frem til Bogcafeens åbning i det nyindrettede ”Borgerhuset” på Illerisørevej 10 – og dermed var der fuldt hus.

Talerrækken var også fuldtegnet. Først velkomst ved Hvalpsund Bogcafes formand Vibeke Hvidsten, derefter formand i Bogcafeens første år Bodil Nymark, Formand for Hvalpsund Genbrug Lis Svendsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune Asger Andersen, chef for Vesthimmerlands Biblioteker Bo Jacobsen, Hvalpsundborger og medlem af Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune Lars Andresen og endelig minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen.

Frivillighed og fællesskab
Alle talere var enige om, at de mange frivillige og fællesskabet er kittet der gør de lokale initiativer og foreningslivet så unikt i en by som Hvalpsund.


Dette er det nye ”Borgerhuset” på Illerisørevej 10, som er ejet af Hvalpsund Borgerforening og som bl.a. udlejes til Bogcafeen. 

Det er også årsagen til at Bogcafeen ikke blev husvilde efter at Multihuset på Sundvej blev solgt. Nogle mellemhandler mellem Hvalpsund Genbrug og Hvalpsund Borgerforening gjorde at Bogcafeen kunne leje sig ind Borgerhuset på Illerisørevej, ejet af Hvalpsund Borgerforening.

Begejstret for sine nye lokaler
Og Bogcafeen er så begejstret for de nye lokaler, lød det fra formand Vibeke Hvidsten. Der er allerede tilrettelagt flere arrangementer ud i fremtiden, bl.a. livestreaming fra Århus Universitet som noget nyt ud over bogudlån, læsekreds og foredrag. De nye lokaler gør, at flere arrangementer er mulige i forhold til tidligere.

Vibeke Hvidsten sagde: Efter at Bogcafeen har været lukket i 1,5 år grundet Corona, så er det ved at være tid til at tage hul på nye tider i nye lokaler. I dag er vi samlet i Borgerforeningens hus som Bogcafeen er så heldige at leje. Borgerforeningen, mange frivillige og bestyrelsen for Bogcafeen og deres pårørende har lagt et stort arbejde i at huset fremstår som det gør i dag. Og vi har glædet os til at vise vore nye lokaler. Vi har haft fokus på samarbejde og teamwork. For her i Hvalpsund og på Louns-halvøen vil vi gerne blive endnu bedre til at samarbejde og være behjælpelig med at få tingene til at fungere.


Huset og lokalerne der senest har været møbelgenbrugsbutik er blevet renoveret og egner sig nu rigtig godt som mødested for arrangementer og foreninger i Hvalpsund.    

Bogcafeen startede i 1999
Fra tidligere formand for Bogcafeen, Bodil Nymark lød det: Allerførst hjertelig tillykke med jeres nye lokaler. Det er helt fantastisk. Bogcafeen går tilbage til slut 90’erne da biblioteket i Hvalpsund lukkede. Der var nogle ildsjæle der fik en bogcafe op at stå. Meget, meget praktisk arbejde men det lykkedes!. Der blev udlånt lørdag formiddag og tirsdag eftermiddag samt et par arrangementer i foråret og efteråret. På et tidspunkt var der røster om at man nok skulle nedlægge bogcafeen, da den måske ikke havde sin berettigelse. Men disse røster blev heldigvis manet i jorden. Jeg var formand 2004 til 2010. Det var en rigtig spændende tid, vi udvidede vores program. En vekselvirkning mellem litterære, lokalhistoriske, musikalske og andre arrangementer – og altid med kaffe og kage. Der blev lavet en folder som blev husstandsomdelt med opfordring om bidrag til bogcafeen. Der var stor opbakning fra lokalsamfundet. I 2009 blev 10-året for starten markeret. Der skete meget indenfor de første 10 år. I 2006 blev der startet en læsekreds med 8 medlemmer, der startede også en væveværksted med 4 medlemmer. Men efterhånden som der kom flere medlemmer til blev lokalerne i Multihuset for lille. Efter tre år flyttede væveværkstedet og kom ud af Bogcafeens regi. I 2009 startede der et skriveværksted. Der blev etableret et godt samarbejde med Vesthimmerlands Biblioteker og fællesmøder med de tre andre bogcafeer der blev oprettet. Det var i Gedsted, Ranum og Vegger. Bogcafeerne var meget forskellige med hensyn til hvordan de blev drevet og med hensyn til aktiviteter. Jeg sagde, at vi fejrede 10 års jubilæet i 2009 velvidende at man fejrede 10 års jubilæet igen i 2018 for at markere det tætte samarbejde med Vesthimmerlands Biblioteker. Det er i dag dejligt at se, at det man var med til at sætte i gang og udviklede for godt 20 år siden stadig fungerer. Jeg vil ønske jer alt godt fremover, og fortsæt med alle de spændende ting i har gang i, og rigtig kan udfoldes her i de nye lokaler.

Bogcafeen har en vigtig rolle
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Asger Andersen var her netop sidst for tre år siden hvor der var 10 års jubilæum. Bogcafeerne i folkebibliotek regi kom jo til i en krisetid i kommunens første leveår. Vi skulle spare 100 mio. Men heldigvis var der nogen der så frivilligheden i at have bogen ude i landdistrikterne. For her ved vi, at intet kommer af sig selv. Men frivilligheden ser vi også som en kæmpe værdi. Jeres drivkraft i Hvalpsund er sådan lidt Pippi agtig: Det har vi ikke prøvet før, så det er vi sikkert gode til!. Kæmpe respekt for det!. Hvalpsund har bestemt en vigtig plads i fremtidens Vesthimmerland, og på det landkort har Bogcafeen også en vigtig rolle. Jeg er sikker på at de nye lokaler kommer til at summe af liv, og jeg kan se at ”The Big Bang” snart kommer til Hvalpsund med Folkeuniversitetet.

Flemming Møller Mortensen fulgte op: Hvorfor er her så mange i dag?. Det er fordi det er et sted I er glade for og har set vokse og blive til noget.

Åbningen blev ud over de mange taler fejret med fællessang, som også er stor del af Bogcafeen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: