Blå spejdere i flot fremgang

FARSØ: Det forløbne år har været et særdeles aktivt år for de blå spejdere i Farsø, som hører under Det Danske Spejderkorps

En situation fra den store landslejr Blå Sommer, som fandt sted i Sønderjylland

På grupperådsmødet forleden kunne Per Havbro på gruppestyrelsens vegne berette om et år, som har budt på en række traditionelle aktiviteter suppleret med sommerens helt store oplevelse, Blå Sommer, som er korpsets store landslejr med næsten 20.000 deltagere. Desuden har der været arrangeret gruppetur til Trend, og der har været mindeparade i Mindelunden, strandrensning, deltagelse i juletræstænding, luciaoptog på plejehjemmet og ikke mindst medvirken i FarsøFestens store optog, hvor man blev præmieret som flotteste indslag.

Gruppeleder Harly Munkholm kunne supplere bestyrelsens beretning med fakta om, at DDS Farsø er en gruppe i stor fremgang. Med 61 aktive medlemmer er gruppen næsten fordoblet indenfor de seneste to år. Det er specielt i de to yngste grene, der har været stor fremgang. Gruppelederen takkede de enkelte grenledere for deres store indsats med spejderne og så frem til fortsat godt samarbejde i det kommende år. Et år som bl.a. kommer til at byde på deltagelse i jubilæumslejren i anledning af 40-året for spejdercenteret Kølhøjhus.

Kasserer Gert Johansen kunne fremlægge et regnskab, som stort set balancerer, idet gruppens kommer ud af året med et beskedent underskud på 113 kr. Reelt er der dog tale om et lille overskud, idet der er et par indtægtsposter, som først bliver bogført i det kommende regnskabsår. På indtægtssiden har man bl.a. fået et tilskud til investering i miljøforbedringer på spejderhuset ved søen.

Henrik Hougaard og Merete Hviid Bak trådte ud af gruppestyrelsen, hvor de afløses af Niels Lapirtis og Per Lyngby, der begge har fungeret som suppleanter i den forløbne periode. Som ny suppleant valgtes Mads Øgaard, medens Connie Kristensen overtager kassererposten efter Gert Johansen, som heller ikke ønskede genvalg. Gruppens revisor er fremdeles Svend Skov med Søren Hansen som suppleant.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: