Behov for ny udviklingsplan for Farsø

Af: Niels Krebs Hansen, Medlem af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune for De Konservative

“Sund og Grøn byudvikling” er den seneste plan for Farsø by. Planen blev vedtaget i byrådet i dec. 2012. Forud var der dialogmøder med borgere, politikere og embedsmænd i første halvår af 2012. Mange af de ideer fra dengang er udført mere eller mindre.

Lad mig nævne trafiksikkerhedsprojekter på Stationsvej, Gråbølle og Skolegade, nyt boligområde: Idunsvej, nye boliger på Morten Nielsen grunden, ny genbrugsplads og SFO i det gamle posthus. Der er skabt en næsten bilfri forbindelse fra Kræn Spillemands Plads (tæt ved Centeret) og forbi busterminalen, skolen med multibane, afsætningsplads, legeplads, udendørs fitness, videre over til Dr. Ingrid Hallerne med kilometerstien, skaterbane, kunstgræsbane og nye cykel/gangstier, så der nu er forbindelse til børnehaven Valhalla og Idunsvej, på det der i daglig tale kaldes “den røde tråd”

De nyeste tiltag, der er besluttet, er en cykelsti på Hornumvej fra Farsø til rundkørslen ved Hornumbro Mølle. Sundhedens Hus på Højgårdsvej og endelig en forlægning af Holmevej/Røjbækvej.

Men nu er tiden inde til at revidere planen, så Farsø by kan videreudvikle sig. Det skal ske ved borgerinddragelse, dialogmøder og workshops. Nøjagtig som ved sidste plan for snart 10 år siden.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: