test

Bedre udnyttelse af bogcafe ordning

HVALPSUND/GEDSTED/RANUM: Vesthimmerlands Biblioteker har siden 1999 været en del af driften af bogcaféerne i Vesthimmerlands Kommune. Bogcaféerne er drevet og bemandet af frivillige, herunder den daglige drift af bygninger. Der er pt. bogcaféer i Gedsted, Ranum og Hvalpsund.

Vesthimmerlands Biblioteker leverer bøgerne
Vesthimmerlands Biblioteker bidrager med indkøb af bøger øremærket bogcaféerne. Disse bøger er ikke tilgængelige for andre brugere end dem, der låner via bogcaféerne. Biblioteket bidrager derudover med en ugentlig kørselsordning, så der leveres reserverede biblioteksbøger til bogcaféernes brugere.

Bogcaféerne fungerer som lokale mødesteder i lokalsamfundet, hvor der foregår forskellige kulturelle aktiviteter. Bogcaféerne kan og bør fortsætte som lokale samlingssteder. Hvad angår biblioteksbøgerne, så er brugen i bogcaféerne dog stærkt nedadgående. 

Kun 600 udlån i 2023
Bogcaféerne har i 2023 tilsammen haft 600 udlån fra biblioteket, det vil sige ca. 16 udlån pr. måned pr. sted. Der er i gennemsnit 22 aktive brugere af bøger pr. sted. Dertil kommer bogcaféernes egne udlån af de bøger, som biblioteket indkøber specifikt til bogcaféernes brugere. Disse udlån, som er af meget begrænset omfang, registreres ikke digitalt af biblioteket. Alt i alt udgør udlån via bogcaféerne forsvindende lidt i forhold til Vesthimmerlands Bibliotekers samlede udlån, og prisen pr. udlån er således særdeles høj.

De kr. 60.000 skal bruges bedre
Bibliotekschef for Vesthimmerlands Biblioteker, Finn Christiansen foreslår derfor, at bogindkøb og kørsel til bogcaféerne stopper med udgangen af 2024.

Beløbet, ca. 60.000 pr. år, øremærkes i stedet til et nyt koncept for lokalt bibliotekstilbud. Det er op til borgerne – sammen med biblioteket, at foreslå og beslutte hvor og hvordan beløbet skal bruges fremover. Der kan maksimalt anvendes samme beløb som i den nuværende ordning.

Er der ikke lokal interesse eller relevante forslag, vil beløbet fremover indgå Vesthimmerlands samlede biblioteksdrift, som dermed kommer alle kommunens borgere til glæde.

Bibliotekschefen understreger, at formålet ikke er at lukke bogcaféerne, for de kan fint fortsætte uden bibliotekets bidrag. Det er alene de potentielt frigjorte ressourcer på ca. 60.000 kr., som skal udnyttes bedre, lyder det i begrundelsen.  

Det er nu op Kultur- og Fritidsudvalget at tage stilling til om Vesthimmerlands Bibliotekers forslag skal igangsættes. 

/cf

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: