Bedre tilgængelighed på Hessel

HVALPSUND: Selvom Hessel er en gammel herregård er der stor byggeaktivitet lige nu. 

I næste uge afsluttes det store dige-projekt, som tidligere har været beskrevet her i avisen, med en indvielse i samarbejde med Hedeselskabet og HedeDanmark som har forestået det store arbejde med at fritlægge og restaurere de gamle diger som omkranser Hessels bygninger.


Lige nu arbejdes der med etablering af et handicaptoilet og nye toiletter, der vil få automatiske døre.      

Men end inden dige projektet er afsluttet, så er man gået i gang med en anden del af det tilgængelighedsprojekt, som Hessel har fået midler til at udføre.  Nemlig etablering af handicaptoilet og nye toiletter. Begge udføres med noget så moderne som automatiske døre. 

Det overordnede formål med tilgængelighedsprojektet på Hessel er at forbedre den generelle adgang. Det gælder den generelle adgang såvel i og mellem bygningerne som adgangen rundt om bygningerne i terræn.  Ved udførelsen af tilgængelighedsprojektet skal det være muligt for en større målgruppe, herunder kørestolsbrugere og gangbesværede, at gøre brug af Hessel.

Hele tilgængelighedsprojektet er budgetteret til 1,445 mio. kr.    

FAKTA:
Tilgængelighedsprojektets hovedpunkter på Herregården Hessel er:
-Etablering af stier, befæstet med græsarmering
– Forbedring af adgangsforhold til hovedbygningen, omsætningen af eksisterende trapper samt montering af nye smedjernsværn
– Etablering af rampe til stuehus og cafe
– Etablering af ramper og plateauer i avlsbygningerne udført i træ
– Etablering af handicaptoilet og nye toiletter
– Fritlægning af historiske diger, samt fornøden istandsættelse
– Etablering af automatiske døre til begge toiletter samt til cafeen.       

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: