Bankpakker trækker resultatet i minus for Sparekassen Farsø

FARSØ: En god solid basisdrift ender efter nedskrivninger og tab i et plus på 1,7 mio. kr., men efter udgift til bankpakker slutter resultatet for første halvår med et minus på 7,9 mio. kr. efter skat.

Sparekassedirektør Mogens Jensen er ikke tilfreds med underskuddet for første halvår. Han forventer derimod et lille positivt resultat i andet halvår med de usikkerheder den økonomiske krise og udviklingen i samfundet indebærer

Dette er den korte version af resultatet på Sparekassen Farsøs halvårsregnskab, som blev præsenteret for pengeinstituttets repræsentantskab i aftes.   

Konsolidering og en stabil basisdrift
Første halvår 2010 har været præget af en konsolidering og en rolig udvikling efter plan og budgetter for 2010, siger direktør Mogens Jensen. Den basale drift er fortsat sund med godt styr på omkostningerne. Vi har ikke nogen væsentlig kursgevinst på aktier og obligationer, fordi vi har været forsigtige med en tro på stigende renter, men det er gået modsat på grund af økonomiske problemer for enkelte lande i Sydeuropa.

Tab og nedskrivninger på kunder er mindre end sidste år, men fortsat på et meget højt niveau. Her deler vi skæbne med kunderne og lokalområdet. Tabene fordeler sig på både erhvervs- og privatkunder, og vi bruger dagligt mange kræfter på at rådgive og hjælpe kunderne og samtidig formindske sparekassen tab.

Samlet set giver driften et lille plus på 1,7 mio. kr. før udgiften til bankpakke 1.

Bankpakker giver tryghed men koster på indtjeningen
Den solidariske deltagelse i bankpakke I, der udløber 30.september 2010 har kostet godt 10 mio. kr. i første halvår. Deltagelse i Bankpakke II med tilførsel fra staten af 130 mio. kr. hybrid kernekapital giver et solidt økonomisk fundament, men det koster også på indtjeningen. Den danske stat har samtidig bevilget en garanteret låneramme på 2 mia. kr., hvoraf vi i løbet af 2010 har udnyttet 1,5 mia. kr. ved at udstede obligationer, siger Mogens Jensen. Det giver en tryghed, men det koster som sagt på indtjeningen her og nu.

Sund drift, solvens og likviditet:
Sparekassen har fortsat en sund økonomi med en god basisindtjening.  Solvensen er på 16,4 %. og solvensbehovet er på 10 %. Det giver en stor positiv margin, der giver den fornødne tryghed og frihed. Det samme gælder sparekassens likviditet, hvor vi har en overdækning på hele 236,5 %.

Forventninger til årets resultat
Vi forventer et lille positivt resultat i andet halvår med de usikkerheder den økonomiske krise og udviklingen i samfundet indebærer.

Konklusion
Vi er naturligvis ikke tilfreds med et underskud for første halvår. Det positive er, at driften fortsat er sund, og vi har et solidt økonomisk fundament at bygge videre på. Det fortsat lave renteniveau har kostet lidt på indtjeningen, og vi oplever fortsat problemer for vore kunder, der ender med nedskrivninger og tab i sparekassen. Vi har været forsigtige og skabt økonomisk tryghed i form af Bankpakker, og det koster lige netop i disse år.

Vi vil fortsat bruge kræfterne på at give kunderne en god personlig rådgivning og være den aktive dynamiske samarbejdspartner i lokalområdet, slutter direktør Mogens Jensen.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: