Home Lokalt Arealerhvervelse til cykelsti ved Trend

Arealerhvervelse til cykelsti ved Trend

0
Arealerhvervelse til cykelsti ved Trend

TREND: I forbindelse med anlæggelse af ny cykelsti langs Viborgvej i Trend mellem Gl. Amtsvej og Gl. Møllevej, er der behov for at inddrage en del af de matrikler, der ligger ud til Viborgvej, mellem Gl. Amtsvej og Trendvej.

Dette for at få plads til dels en cykelsti, der lever op til gældende vejregler og dels sikre en god afvanding via grøfter i området. Teknik- og Miljøforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune vurderer, at dette er nødvendigt for at sikre et godt projekt.  

 I alt 46 matrikler kan blive berørt og cirka 2.000m2 forventes at skulle erhverves.  

I forbindelse med at projektet færdigprojekteres samt ved forhandlingerne med lodsejerne, kan der ske justeringer i forhold til skitseprojektet. En endelig opmåling af de berørte arealer foretages efter anlægsarbejdets udførelse. Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2020. 

Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil ekspropriation blive gennemført efter vejlovens kapitel 10. 

Omkostningerne til arealerhvervelsen finansieres af det samlede budget til “Cykelstier, Pulje” i Vesthimmerlands Kommunens budgetaftale 2020. Der forventes en samlet omkostning til arealerhvervelsen på ca. 350.000 kr., som dækker både kompensation til lodsejere og udgifter til de matriklære ændringer, afsætning m.m.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here