Arbejdet med en ny byudviklingsplan for Farsø er i gang

FARSØ: Før sommerferien blev firmaet LabLand valgt som rådgiver for den nye byudviklingsplan for Farsø.

Lokale viste rundt i byen
I sidste uge var LabLand på en introducerende rundvisning i Farsø ført an af planlæggere fra Vesthimmerlands Kommune og lokale repræsentanter for erhverv, handel, foreninger, skole og hal.

Byvandringen startede ved administrationsbygningen og gik videre til Farsø Rådhuscenter, midtbyen, Farsø Skole, idrætsområdet, søanlæg-området, lægehuset/sygehuset og hovedgaden.  Der blev også kigget på stiforløb samt placering af bolig og erhverv.  

Projektforløbet er nu startet og løber frem til marts 2023, hvor byudviklingsplanen og byfornyelsesprogrammet skal præsenteres for Byrådet og efterfølgende i offentlig høring. 

Stor grad af borgerinvolvering
Ønsket er, at byudviklingsplanen og byfornyelsen skal understøtte Farsø, som en aktiv og levedygtig by, som man gerne vil bo, arbejde og udfolde sig i.   

I processen er det vigtigt at borgere og erhverv involveres så meget som muligt.

Starter med spørgeskema og byworkshop
Der er derfor netop udsendt et online spørgeskema til alle borgere i Farsø by. Her kan man anonymt svare på spørgsmål vedrørende byens udfordringer og hvilke potentialer der med fordel kan bidrage til byens fremtidige udvikling. Spørgeskemaundersøgelsen følges op af en byworkshop i slutningen af oktober, hvor LabLand vil fortælle om hvordan man sammen med borgerne vil nå frem til en byudviklingplan.

-Som det første trin vil vi meget gerne blive klogere på jer, Farsø og hvad der er af drømme til byens fremtidige udvikling. Så hjælp os med at bliver klogere ved at besvare spørgeskemaet og del det med din nabo og ven, lyder opfordringen fra Simone Foss Brink Simonsen, projektleder i LabLand og Merete Bach Hansen, projektleder i Vesthimmerlands Kommune. Spørgeskemaet, som alle borgere i Farsø i sidste uge modtog i E-boks, skal besvares senest den 9. oktober 2022.       

Der etableres et bylivskontor
LabLand gjorde i sit budmateriale meget ud af at være synlig og tilstede i Farsø ved at etablere et centralt placeret bylivskontor, hvor der eksempelvis vil være ungeworkshop, fyraftensstunder med forskellige tematikker og åben tegnestue. Bylivskontoret skal kort og godt danne ramme for inspirerende samtaler. Det er også på bylivskontoret, at man kan følge projektet fra start til slut. Bylivskontorets placering meldes ud senere.    

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: