Ambulancer

Af Mogens Ove Madsen, Aars

Der er igen fokus på de sorte pletter, hvor det tager lang tid blandt andet i Vesthimmerlands Kommune med at ambulancer kommer frem.

Den model, som i øjeblikket bruges efter udbud til Falck er, at der samlet skal overholdes en gennemsnitstid i hele regionen på godt 9 minutter. Det betyder, at hvis der holder en ambulance for enden af Jomfru Ane Gade – ja så kan man holde gennemsnittet nede. Til gengæld vil visse dele af kommunen/regionen med lang vej til sygehus trække gennemsnittet op. Er der en del korttidskørsel kan selskabet tillade sig at bruge mere tid på de lange afstande.

Dette kan laves om. Jeg har selv forsøgt i det forrige Regionsråd at rejse spørgsmålet om udbudsmaterialet skulle laves om, sådan at regionen blev inddelt i flere områder, således at responstiden kunne bringes ned. Det gjorde det nuværende Regionsråd ikke noget ved, da det endelige udbud blev lavet. Men det er en mulighed at tage det op igen.

Et andet initiativ kan være inddragelse af frivillige, således som det sker på Mors. Ordningen går på, at når der kommer et opkald i et lokalt område vil der være mulighed for at en eller flere frivillige kan nå ud og give førstehjælp inden ambulancen kommer. Denne ordning har reddet liv, men er afhængig af, om der er frivillige, der vil påtage sig opgaven.

Mogens Ove Madsen
Fladhøjvej 14
9600 Aars

 

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: