test

Åbent hus på den ombyggede Farsø skole

FARSØ: Den gennemgribende ombygning af Farsø skole, der har varet i et par år, er nu ved at nærme sig sin afslutning.

I aften inviteres alle interesserede til Åbent Hus på Farsø skole, der nu står færdig efter en gennemgribende til- og ombygning

Idag inviteres alle interesserede til Åbent Hus på Farsø Skole. Der vil blive lavet rundvisninger, hvor blandt andet det nye mediatek/bibliotek og de moderne klasselokaler vil blive vist frem.

Udenfor vil man også kunne se de allerførste skridt til renoveringen af udearealerne. Skolen fik et stort beløb i forbindelse med Handelsstandsforeningens arrangement før jul ”Mogens kom forbi”. Beløbet er nu omsat til en ”pannabane” foran skolens nye hovedindgang.  

I den samme uge, hvor Åbent Hus arrangementet finder sted, vil der også være tværsuge for skolens elever. Det er f.eks. mellemtrinnet, der har fået til opgave at tilrettelægge Åbent Hus arrangementet, der er et aftenarrangement.    

Foreløbigt, vil der ud over rundvisningerne, også blive afviklet et cykelsponsorløb, hvor der cykles på en rundstrækning i byen. I forvejen har eleverne på mellemtrinet været ude for at skaffe sponsorer blandt familie, naboer og venner. Desuden vil eleverne forud for aftenen fremstille forskellige ting, der sælges i boder. Alle aftenens indtægter, vil gå til flere aktivitetsredskaber på legepladsen. 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: