Åbent hus i de ”nye” blokke på Skovbakkeallé

FARSØ: Gennem de seneste mange år har blokkene i Farsø, nærmere betegnet på Skovbakke Allé 17-31 været et mindre kønt område, fordi lejlighederne virkelig var tiltrængt vedligeholdelse både ude og inde.

Idag vil der være åbent hus i de ”nye” blokke på Skovbakkeallé, der har gennemgået en gennemgribende renovering og nu står som ”nye” og med en bedre indretning og udendørsarealer end tidligere. Billedet er her taget i forbindelse med midtvejsgildet for nogle måneder siden, hvor man var klar til at gå i gang med blok 2.

Det lykkedes sidste år Farsø Boligselskab at få et større tilskud fra Landsbyggefonden og derved økonomi til en gennemgribende renovering af blokkene og området omkring. Arbejdet løber fortsat, men nu er den øverste blok færdig og beboerne er for længst flyttet ind, mens renoveringen er gået i gang i den nederste blok. 

Farsø Boligselskabs bestyrelse er meget stolte af resultatet, der er blevet gennemført af Arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen A/S. Dette markeres med et åbent hus arrangement idag lørdag, hvor alle interesserede og nysgerrige inviteres indenfor for at se det foreløbige flotte resultat.

Der vil på de nu hyggelige udearealer blive opstillet et informationstelt med plancher om renoveringsprojektet og oplysninger om boligernes indretning, husleje m.m. Enkelte af beboerne har desuden været så venlige at holde deres dør åben, så man også kan se, hvor velindrettede lejlighederne er indvendig, og selvfølgelig vil der også være mulighed for at blive skrevet op på boligselskabets venteliste.

FAKTA:
Den igangværende renovering som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden beløber sig til ca. 30.mill. Og forløber i perioden 2008-2010.

Renoveringen sker på baggrund af en helhedsplan som omfatter
·      Nye facader, som udover et nyt og mere indbydende, stilrent og moderne udtryk, sikrer velisolerede boliger med væsentligt højnet komfortniveau, bl.a. i kraft af nye vinduer i hele bebyggelsen. Derudover har alle lejligheder fået nye større og solrige altaner som sikrer gode muligheder for udeophold i direkte forbindelse til den enkelte bolig, samt øget kontakt til de omgivende ligeledes renoverede friarealer.

·      Øget tilgængelighed i form af bl.a. nye indgangspartier som sikrer niveaufri adgang til stuelejligheder. Stuelejlighederne har desuden fået direkte adgang til det fri fra køkkenet, og får dermed terrasse/altan mod både øst og vest.

·      Fremtidssikring af lejlighedsindretninger med bl.a. nyt køkken og bad i alle lejligheder

·      Kvaliteten af de fælles udeopholdsarealer spiller en stor rolle i forhold til oplevelsen af at bo i en velfungerende og attraktiv boligbebyggelse. Der har i udarbejdelsen af de nye grønne arealer været stor fokus på at etablere gode og interessante opholds og aktivitetsmuligheder for ung som gammel. Beplantningen er placeret således at der skabes et varieret udbud af rumligheder af både privat og mere offentlig karakter. Derudover har det naturligvis været afgørende at skabe en tryg og overskuelige ankomst til den enkelte bolig, her har belysningen af stierne været vigtig. Den endelige indretning af de forskellige aktivitets og opholdzoner er sket i dialog med brugerne.
Kilde: Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingenniører.

 

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: