Aars Boligforening vil støtte kampen mod landsbydød

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerland er ligesom mange andre ramt af stagnation og tilbagegang i områderne uden for de lidt større byer.

Kommunens befolkningstal er de sidste ti år faldet med 556 indbyggere, hvilket blandt andet dækker over en tilbagegang på mere end 100 indbyggere om året i de ramte landområder samt en vækst i de lidt større bymæssige bebyggelser, først og fremmest Aars.

Derfor tilbyder Aars Boligforening nu at gå mod strømmen og opføre 20 træhuse a 95 kvadratmeter i Haubro, Vegger, Gedsted og Aalestrup. I forvejen råder Boligforeningen over 66 træhuse i kommunen, og de er meget efterspurgte af lejerne.

-Enhver kan jo se, at der skal gøres noget for at standse den dårlige udvikling, understreger Aars Boligforenings formand, Niels Krogh Madsen, Aars. Det gælder om at styrke lokalsamfundene, f.eks. via øget bosætning. Det medvirker til muligheden for at have en dagligvareforretning, hvilket er meget væsentligt for en landsby, som kæmper for at overleve. Boligforeningen har i årenes løb foretaget flere strategiske opkøb af grunde med henblik at starte byggeri, når behovet var til stede. Det punkt har vi nået nu.

Derfor har Aars Boligforening anmodet Vesthimmerlands Kommune om at tage stilling til opførelse af de 20 boliger i en ny boligafdeling – afdeling 36.

Boligforeningens direktør, Jens Damgaard, finder det nødvendigt at spille på flere heste for at støtte områderne uden for de lidt større byer.

-Vi mener, der er behov for boligerne her og nu og har via vor byggerådgiver, Kuben Management, sendt det såkaldte skema A med situationsplan og tegning over de 20 huse til Byrådet. Hvis der ikke opføres gode lejeboliger vil det være svært for mange ældre at blive i deres miljø, når der ikke mere er kræfter til at passe et stort hus med have. Men det er selvfølgelig Byrådets valg, om det vil støtte projektet og dermed landsbyerne ved at godkende grundkapitalen på 3,6 millioner nu eller senere, pointerer Jens Damgaard.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: