900 års historie fortalt på 2 timer

VITSKØL: I denne måned er der Kulturarvsmåned, hvilket betyder masser af guidede ture, der gør os klogere på den spændende historie, som Vesthimmerland byder på.     

Søndag eftermiddag var der historisk rundvisning på Vitskøl Kloster ført an af guide Anne Marie Andersen. Hun fortalte, at hun først stiftede bekendtskab med Vitskøl i forbindelse med afholdelsen af Middelalderdage, hvor hun blev tilknyttet arrangementets dragtgruppe. Det gav interesse for at kigge nærmere på Vitskøls historie. En historie som fangede hende, og som hun nu som guide formidler til andre.

Her til eftermiddag var der guidet rundvisning på Vitskøl Kloster, hvor Anne Marie Andersen viste rundt. Her er det i kirkeruinen.

Over 50 personer mødte op til den guidede tur på Vitskøl, som er en noget større gruppe, end der normalvis guides rundt i kirkeruiner og på klostret. Det gav også lidt udfordringer med at få samtlige deltagere ind på gangene og i Det Blå Værelse og Kaffestuen, som hører til Vitskøls farverige periode som herregård efter af cisterciensermunkene var rykket fra stedet.       

Historien bag de farverige saloner Kaffestuen og Det blå værelse blev også fortalt.

Men det var meget interessant at høre om klostrets historie fra 1131, hvor en blodig konge-magtkamp mellem Svend, Knud og Valdemar førte til opførelsen af klostret og planerne om at bygge Nordens dengang største kirke. Det lykkedes ikke, men klostret blev vellykket og Vitskøl Kloster er fortsat et af Europas ældste, bevarede klosteranlæg.

Man kan også tænke over, at det i dag flotte hvidkalkede Vitskøl Kloster, for det første har haft en fjerde fløj, men også at klostret i sin tid blev opført i røde sten – ja, munkesten, og dermed har set helt anderledes ud for 900 år siden. 

I dag huser Vitskøl Kloster Danhostel og konferencer. Ti l at drive det, står TAMU-center Vitskøl, der har kompetencegivende uddannelser for unge inden for turisme, naturbrug og ejendomsservice.  Det betyder at TAMU-elever laver mad, gør rent, servicerer gæsterne og vedligeholder bygningerne. Derudover er der skovbrug, landbrug og et gartneri med både drivhuse og dyrkning på friland, som kommer stedets klosterhave til gode.   

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: