9 kommunale ejendomme til salg

VESTHIMMERLAND: Som tidligere beskrevet her i avisen har Vesthimmerlands kommune sat, de nu to lukkede skoler i Haubro og Louns-Alstrup til salg.

Den nu nedlagte Louns Alstrup skole er sat til salg af Vesthimmerlands kommune

Men også andre ubeboede og ubenyttede ejendomme ejet af Vesthimmerlands kommune sættes nu på salgslisten og er sendt i offentligt udbud.

Det drejer sig om det tidligere vandrehjem i Strandby, der også været brugt som kursusejendom.

Den tidligere Østerbølle skole, der senest har været brugt som Jobtræningscenter for den daværende Aalestrup Kommune. I dag bruges ejendommen af beboerforening og menighedsrådet til sociale arrangementer.

Den tidligere Giver skole, der senest har været anvendt af Giver historiske værksted.

Et centralt beliggende byhus på Østergade i Østrup. Et byhus på Søndervang i Aars. Et dobbelthus på Farsøvej i Strandby og endelig to rækkehuse på Markvænget i Ullits.

Udbudsmaterialet for ejendommene kan man finde på Vesthimmerlands kommunes hjemmeside.

Mens budfristen for Louns-Alstrup og Haubro skole udløb i mandags, kan der fortsat gives bud på de øvrige 7 ejendomme indtil den 31. oktober.  

 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: