9 elever flyttet fra Vester Hornum skole til Hornum skole

VESTER HORNUM/HORNUM: Som tidligere beskrevet her i avisen kom der i slutningen af sidste år en negativ udmelding og skolens fremtid fra den afgående skolebestyrelse på Vester Hornum Skole.

Det har desværre medført at flere elever har søgt til Hornum Skole. Alene på 7. årgang er 9 elever flyttet fra Vester Hornum til Hornum.

Det har sat Hornum Skole lidt i et dilemma m.h.t 7.årgang, der med tilgangen af 9 elever er nået op på elevtal på 31 på 7 årgang, hvilket ifølge Folkeskoleloven ikke må overstige 28 elever i en klasse.

Da Hornum skole ikke ønsker 2 klasser på 7. årgang har skolen søgt om dispensation i Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

Det skyldes ikke mindst at skolen har kendskab til, at mellem 4 og 5 af eleverne på 7. årgang ønsker at modtage tilbud i EUD-klassen på 8. årgang. Hornum Skole ønsker derfor allerede nu i op til halvdelen af timerne at etablere en praktikordning i EUD klassen for disse elever. Dermed undgår skolen at lave en klassedeling for en velfungerende klasse, som så skal samles igen efter sommerferien.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: