55 vandrede historisk igennem Gl. Ullits

GL ULLITS: I forbindelse med ”Kulturarvsmåneden” har Lokalhistorisk forening for Ullits og Foulum afholdt en byvandring.  Det er fjerde gang en sådan historisk vandretur gennemføres.

I år var vandreturen henlagt til Gl. Ullits. Man mødtes ved kirken. Fra gammel tid var byen delt i sønderbyen og nørrebyen. Turen startede i sønderbyen, der blev flere gange gjort stop for at fortælle om de enkelte gårde, personer og familier. Præstegården ligger nogenlunde midtvejs og der fortsattes gennem nørrebyen. Turen gik omkring den nedlagte Gl. Ullits skole, hvor mange af deltagerne havde haft deres skolegang. 

Vandringen sluttede i Gl. Ullits fælles kulturhus kaldet ”Bulderly”. Her var Lokalhistorisk Forening vært ved et fælles kaffebord. 

Der var mødt 55 interesserede deltagere op. Nogle med rødder i Gl. Ullits var sågar kommet fra Djursland og nordenfjords fra for at være med.  

Det var skøn aften til den historiske tur gennem Gl. Ullits. Vejret var tørt og mildt.


Formand for Lokalhistorisk forening for Ullits og Foulum, Søren Byrjalsen førte an på den historiske tur gennem Gl. Ullits. Han blev suppleret med informationer fra mange lokale og fra Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum de også deltog i turen. 

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: