3. gang er forhåbentlig lykkens gang for Sundhedens Hus

FARSØ: De første tanker om et ”Sundhedens Hus” i Farsø tog sit udspring helt tilbage i 2006 i forbindelse med projekt ”Seniorlandsby”.

Ingen af de to projekter, som ellers har stor relevans for borgere i Vesthimmerland er indtil videre blevet til noget. For begge projekter er man gang på gang stødt imod forhindringer af primært økonomisk karakter.  

Intensionerne har været gode, men økonomien har ikke fulgt med, lyder konklusionen.    

Søgt Sundhedsministeriets pulje 2 gange
Sundhedens Hus har ellers to gange søgt Sundhedsministeriets pulje til sundheds- og lægehuse. Ved første ansøgning fik man ganske vist 2,1 mio. til et projekt på 42,4 mio. Pengene blev sendt tilbage til ministerieriet, men lovning på at man ville blive taget i betragtning året efter – altså i 2019 ved at sende en ny ansøgning.
 

Her lød ansøgningen på det halve 23,4 mio. og meget overraskende var det derfor at Sundhedens Hus fik afslag og altså slet ikke kom i betragtning til penge fra puljen i 2019.   

Egenfinansiering har været for lav
Oven på skuffelsen, lød det fra formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Palle Jensen
 

-Her i bakspejlet kan jeg godt se at det ikke virker særligt seriøst at troppe op med en kommunal egenfinansiering på 2,6 mio. kr., når man søger om puljemidler til et projekt på 42,4 mio(2018) eller det halve på 23,4 mio(2019).  

Minimum kr. 10 mio. kr. i egenfinansiering
Kort tid efter lød udmeldingen fra Palle Jensen.  
 

-Vi vil derfor i den socialdemokratiske gruppe nu fremsende et budgetønske til 2020 om en kommunal finansiering på kr. 10. mio. til Sundhedens Hus fordelt over to år – altså 2020 og 2021.     

Som sagt så gjort!  

Anlægsønsket tager udgangspunkt i det materiale, som har dannet baggrund for ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet i marts 2019 om etablering af et Sundhedens Hus i Farsø. Oven i de 10. mio. kr. kommer de 2,6 mio. som allerede har været afsat på kommunens budget, først i 2018 og så i 2019.      

Kan finansiere “det lille” projekt
Den socialdemokratiske byrådsgruppe håber på, at anlægsønsket suppleres med en bevilling fra næste års(2020)puljer til Sundhedshuse. Ifald der ikke udmøntes midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af Læge- og Sundhedshuse, eller at ansøgningen ikke bliver imødekommet, vil ønsket kunne finansiere det mindste af de 2 projekter, nemlig projektet på 500 m2.
 

-For de 10 mio. kan vi i det mindste opføre den lille udgave af projektet på 500m2, hvorefter der mulighed for at udvide som der bliver behov for det, forklarer Palle Jensen.   

Men ønsker “det store” projekt
De 10 mio. ønskes fordelt med kr. 3,3 mio. i 2020 og kr. 6,7 mio. i 2021. Hertil lægges de allerede bevilligede 2,6 mio. kr.. Med hjælp fra Sundheds- og Ældreministeriet ønsker man at gennemføre 1000 m2 projektet til 23,4 mio. kr., hvilket betyder at også regionale funktioner såsom jordemoderklinik kan få til huse i Sundhedens Hus.     

For øjeblikket har Farsø to ubesatte ydernumre, hvilket et Sundhedens Hus gerne skal være løsningen på, da unge og nyuddannede læger ønsker at sidde til leje i et hus med et sundhedsfagligt fællesskab.   

Det er vurderingen at driftsudgifterne til bygningen kan dækkes af huslejeindtægter, svarende til markedslignende vilkår(kr. 600 pr. kvm). 

Håbet er at 3. gang er lykkens gang og at et ”Sundhedens Hus” i Farsø vil stå klar om 2 år. 

FAKTA:Borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil med etablering af Sundhedens Hus i Farsø i nær tilknytning til såvel sygehusmatriklen som Sundhedscenter Vesthimmerland opleve et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor forskellige tilbud fra sundhedsfremme til mere behandlende karakter er placeret i umiddelbar tilknytning til hinanden.

 

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: