2010 var et travlt år for Falck i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: 2010 har været et travlt på de fire Falck-stationer i Vesthimmerland. De 80 ansatte har rykket ud til 9.706 opgaver, som omfatter ambulance akutkørsel, liggende/siddende sygetransport, brandslukning, frigørelse, sammenstyrtninger og alle tænkelige autohjælpsopgaver. Falck-bilerne har tilbagelagt hen ved en halv million kilometer.

Det kunne stationsleder Tommy D. Sørensen konstatere, da han på årets næstsidste dag holdt sin tale ved den fælles nytårsparole for Falck i Vesthimmerland.

– Med fire stationer og en styrke på ca. 80 medarbejdere er vi en væsentlig faktor for borgernes sikkerhed i det Vesthimmerlandske, sagde stationslederen, som kom ind på den præhospitale indsats, der er i forsat udvikling.

Og der kommer hele tiden ny teknologi, materiel og uddannelse, som skal passes ind – og år 2010 var ingen undtagelse herfor. Vi bor i en region der har stor fokus på det præhospitale område, som har den fordel, at borgerne kan få hurtig og kompetent hjælp, så snart primærambulance, eller paramediciner er fremme.

Påskedagene 2010 fik en særlig betydning for mange i Falck. Skærtorsdag 1. april 2010 var første dag for de nye kontrakter for ambulancetjenesten og liggende transport og første dag for paramedicinerberedskabet i Farsø.

I 2010 fortsatte vi med uddannelse på alle præhospitale niveauer og der blev uddannet endnu flere paramedicinere, som med deres udvidede kompetencer er en væsentlig faktor for udbygning af den præhospitale indsats i Nordjylland, sagde Tommy D. Sørensen, som understregede, at han er helt sikker på, at den udvikling vil fortsætte.

I årets løb har brandberedskaberne tilsammen været ude på ca. 313 opgaver mod 316 sidste år.

– I årets første måneder fik vi en ny type opgaver. Udkald til sammenstyrtninger hvor der var fare for dyrehold. Den megen sne trykkede på tagene og tagene kollapsede. Den første opgave var i Øster Ørbæk og der var vi i 17 timer. Vi lærte her på den hårde måde hvordan en sådan opgave skal løses med rydning af sne i og omkring det nedstyrtede område, afstivning af bygninger og herefter redning af dyr og flytning af dem til andre lokaliteter, sagde stationsleder Tommy Sørensen.

Vinteren har også budt på andre udfordringer for Falck. Også med hensyn til udrykningstiderne, som der har været fokus på. Senest 5 minutter efter alarmen er gået skal brandbilerne være af sted med den rette bemanding.

– I det store hele er vi af sted til tiden, men vejrliget har i år drillet henset til, at vi faktisk har haft sne/is i 1/3 af året. Brandmænd skal ligesom andre borgere overholde hastighedsbegrænsningerne og køre efter forholdene. Også når de er kaldt til brand, så de kan nå sikkert frem til brandstationen.

Tommy Sørensen kan i øvrigt glæde sig over, at den landsdækkende mangel på deltidsbrandmænd ikke har ramt Vesthimmerland:

I Vesthimmerland er vi fuld normeret på alle 4 stationer, og vi har endda venteliste, så vi er godt dækket ind med mandskab også i fremtiden.

– En af årets største glæder for mig med ansvar for brandtjenesten i Vesthimmerland var da, der her i foråret blev indgået en ny 10-årig aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Falck. Det tager jeg som udtryk for, at der er tilfredshed med det stykke arbejde, vi yder omkring brand og redning for borgerne i Vesthimmerland, sluttede Tommy Sørensen.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: