19 p-pladser til museum

FARSØ: Når Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune i denne uge har sit første møde efter sommerferien er der bl.a. en anlægsbevillig på dagsordenen.

Den går på at frigive de kr. 400.000, det koster at anlægge et nyt parkeringsareal, på størstedelen af den grund der står tilbage efter at Farsø gl. mejeri nu er nedrevet.

Formålet med p-pladsen er at give forbedrede parkeringsmuligheder til besøgende på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet.

Arbejdet er allerede gået i gang og forventes afsluttet i uge 35.

P-pladsen anlægges i asfalt belægning med tilhørende belysning og afvanding. Parkeringsarealet giver i alt 19 p-pladser, hvoraf 2 forbeholdes invalideparkering.

Der er afholdt licitation på anlægsarbejdet med en pris på 200.000 kr. Dertil kommer belysningsentreprisen, uforudsete udgifter, projektering og projektstyring. Det forventes derfor, at projektet kan holdes indenfor de 400.000 kr.

Den resterende del af det tidligere mejeriareal er solgt til virksomheden Himmerlands Kød og en nabo.

Nedrivningen af Farsø Mejeri blev påbegyndt den 8. juni og afsluttet den 22. juli. Herefter har anlægsarbejdet, startende med oprydning af gamle kloakrør m.v. i undergrunden været i gang. Nu er etableringen af afvanding i gang. Asfalten lægges på i uge 35.

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: