100 år gammelt logihus genindviet

HAVLPSUND: Hvalpsunds vel mindste hus, logihuset på Sundvej blev i lørdags i forbindelse med Hvalpsund Borgerforenings 100 års jubilæum genindviet. Huset er af omtrent samme alder som borgerforeningen, idet det blev opført, da baneforbindelsen kom til Hvalpsund i 1910, og havde til formål at huse overnattende lokoførere og fyrbødere.

For klipningen af den røde snor stod Kaj Wisti Lassen, der som tidligere formand for Teknik og Miljøudvalget i Farsø kommune sørgede for at Hvalpsund Borgerforening kunne overtage huset. Kaj Wisti Lassen havde en gave med, nemlig til oprindelige nøgle til huset, som forhåbentlig kan få plads i huset sammen med de øvrige gamle effekter.

Ca. 60 personer var mødt frem til den historiske genindvielse af logihuset i Hvalpsund. For indvielsestalen stod Søren Skovgaard Madsen, der som bysbarn kunne fortælle historier fra banens tid.

Logihuset rummer mange interessante ting fra banens tid.

Sådan så logihuset ud i banens tid.

Det er Hvalpsund Borgerforening der har bekostet renoveringen af det gamle logihus, der for få år siden var nedrivningstruet og ganske uegnet som menneskebolig.

Daværende Farsø kommune ville derfor nedrive huset, men blev stoppet af Hvalpsund Borgerforening, der i stedet ville istandsætte huset til et museum for tog og færgefarten i Hvalpsund. Med istandsættelsen fulgte kr. 25.000 fra Farsø kommune, som svarede til det beløb som en nedrivning ville have kostet.

Til at forestå indvielsen af logihuset i lørdags, havde Hvalpsund Borgerforening inviteret Kaj Wisti Lassen, der netop som formand for Teknik og Miljøudvalget i daværende Farsø kommune, fik det arrangeret sådan, at Hvalpsund Borgerforening kunne overtage de videre forpligtelser med huset. Hvalpsund Borgerforening søgte efterfølgende midler til det bekostelige projekt, ligesom frivillige og håndværkere har lagt mange timer i at istandsætte det faldefærdige hus.

Efter flere års arbejde står huset nu totalt gennemrenoveret, og som et særdeles værdigt mindesmærke for den tidligere stationsby.

Logihuset er endnu ikke helt færdigindrettet med de billeder, fortællinger og effekter som det er blevet skænket. Det sidste vil komme på plads indenfor kort tid, hvorefter stedet også vil få en fast åbningstid i samarbejde med Turisthytten.

Men det, som de fremmødte ved indvielsen allerede kunne se, var særdeles interessant og oplysende, ligesom huset også husede en iøjnefaldende effekt, nemlig en gul skinnecykel. 

    

FAKTA:
Indvielsestale af Søren Skovgaard Madsen
… forkortet af redaktionen


Hvalpsund Logihus – vel Hvalpsunds mindste hus, har nu ved ihærdige personers arbejde sikret sin fremtid. Hvor mange lokoførere og fyrbødere der i tiden har overnattet her, kunne jo være meget sjovt at vide, men mange er det i hvert fald.

Efter anlæg af hovedbanerne i landet, opstod der ideer og tanker hos politikere i amtsråd og sogneråd om, at med jernbane, forbinde deres lokalområde med den nærmeste købstad. Allerede inden åbningen af Aars-Nibe-Svenstrup banen blev det drøftet at banen skulle videreføres til Hvalpsund. Den 2. juli 1910 blev banen indviet med stor festivitas på alle stationerne fra Aars til Hvalpsund.

Banen fik en meget stor betydning for egnen, ikke mindst for de byer, hvor stationerne blev placeret. Her opstod forretninger og handelssteder. Før 1910 hed bysamfundene Louns, Illerisøre og Hole. Det var vandet udenfor der hed Hvalpsund og jo deraf navnet Hvalpsund Færgekro og Hvalpsund Færgeoverfart. Færgeoverfarten startede først med robåd og i 1927 blev den nye store motorfærge med skinner ombord indviet.

På endestationen i Hvalpsund skulle man jo have lokomotivet vendt, så ud for remisen var der en såkaldt drejeskive, hvor man kørte lokomotivet ud på og en 2- 4 skubbede rundt, så det kom til at vende i modsat retning. Men når drejeskiven var i stykker, eller når der var snevejr og det føg, så man ikke kunne holde skinnerne fri, ja så kørte lokomotivet videre hen til færgen og ombord på denne. Færgen sejlede så ud, vendte rundt og lagde til med den anden ende. Ja, så havde lokomotivet forenden mod Aalborg.

Tider skifter, og de små baner forsvandt, men logihuset er bevaret og heldig er de fleste gamle stationsbygninger også bevaret. Stationernes arkitekt Packness med sine flotte bygninger har jeg alligevel et ambivilent forhold til. Han skrev i et daværende tidsskrift: Forhåbentlig vil banen bringe lidt kultur med sig derop, det trænges sandelig så hårdt til det. Om Packness er blevet bønhørt ved jeg ikke, men hvem bestemmer også hvad kultur er?. Det her, det gamle logihus er da et stykke kultur, som er blevet bevaret.         

        

Læs mere om emnerne ved at klikke på de blå blokke her: